Használati feltételek

Információ rólunk: Ezt a webhelyet a Tungsten Network Limited üzemelteti és működteti, amely egy Angliában és Walesben, a 03958038 cégszám alatt bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. Az irodánk bejegyzett címe: Pountney Hill House, 6 Laurence Pountney Hill, London EC4R 0BL. Közösségi adószám: GB177907267.

A „Tungsten Network”, „mi” vagy „mienk” szavak a Tungsten Network Limited vállalatra, illetve annak leányvállalataira és kapcsolt vállalkozásaira vonatkoznak.

Az „Ön” vagy annak birtokos és egyéb alakja Önre mint magánszemélyre utal, és adott esetben arra a vállalatra vagy más jogi személyre vonatkozik, amely nevében Ön elfogadja ezeket a feltételeket, illetve bármely más félre, amelyet Ön felhatalmazott a webhelyünk (a továbbiakban: webhely) és a Tungsten Network portálunk Ön nevében történő használatára.

A webhely használata: A webhellyel és a rajta közzétett anyaggal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdonosa vagy engedélyese vagyunk. Ezeket a műveket szerzői jogi törvények és szerződések védik szerte a világon. Minden ilyen jog fenntartva.

Ön kinyomtathat egy példányt webhelyünkről, és letölthet kivonatokat webhelyünk oldalairól személyes referenciaként, és felhívhatja a szervezetén belül mások figyelmét a webhelyünkön közzétett anyagokra.

Semmilyen módon nem módosíthatja a kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatait, és semmilyen illusztrációt, fényképet, video- vagy audioszekvenciát vagy grafikát nem használhat a mellékelt szövegektől elkülönítve.

A webhelyünkön szereplő anyag szerzőjeként (és bármely azonosított közreműködőként) fennálló státuszunkat mindig el kell ismerni.

A webhelyen szereplő anyagok semmilyen részét nem szabad kereskedelmi célokra felhasználni anélkül, hogy engedélyt szerezne erre tőlünk vagy a licencadóinktól. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy engedélyünket kérje e-mailben [email protected] .

Más jogorvoslatok korlátozása nélkül azonnal figyelmeztethetjük Önt, vagy felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük webhelyünk elérését vagy használatát: (a) ha megsérti ezeket a feltételeket vagy a hivatkozásként beépített dokumentumokat; vagy (b) ha semmilyen körülmények között nem tudjuk ellenőrizni vagy hitelesíteni az Ön adatait, amennyiben Ön megadta azokat; vagy (c) ha úgy gondoljuk, hogy tettei jogi kötelezettséggel bírhatnak Önre, felhasználóinkra vagy ránk nézve.

Szoftverletöltések: A webhelyünkről vagy a Tungsten Network portálunkról elérhető szoftverletöltések használatára az ilyen szoftverekhez kapcsolódó végfelhasználói licencszerződés feltételei vonatkoznak. Az ilyen szoftverek letöltésével, telepítésével, módosításával, másolásával vagy más módon történő felhasználásával Ön kijelenti, hogy elfogadja a kapcsolódó végfelhasználói licencszerződés feltételeit.

Felhasználói információk: Bármely információ, amelyet megad nekünk, vagy feltölt a webhelyünkre vagy a Tungsten Network portálra: (a) nem lehet hamis, pontatlan vagy félrevezető; (b) nem lehet csaló, és nem jár hamis vagy ellopott tárgyak eladásával; (c) nem sértheti harmadik személyek szerzői jogait, szabadalmait, védjegyeit, üzleti titkait vagy egyéb tulajdonjogát, valamint a nyilvánossághoz vagy a magánélethez való jogait; (d) nem sérthet semmilyen törvényt, szabályt, rendeletet vagy előírást; (e) nem lehet rágalmazó, becsületsértő, jogellenesen fenyegető vagy zaklató; (f) nem lehet obszcén és nem tartalmazhat pornográfiát; (g) nem tartalmazhatnak vírusokat, trójai programokat, férgeket, időbombákat, törlő programokat (cancelbot) vagy egyéb számítógépes programozási rutinokat, amelyek célja webhelyünk vagy a Tungsten Network portál vagy annak bármely részének károsítása, káros módon zavarása, titokban történő elfogása vagy kisajátítása; (h) nem ruházhat ránk felelősséget, és nem okozhatja (részben vagy egészben) az internetszolgáltatóink vagy más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások elvesztését; és (i) nem kapcsolódhat közvetlenül vagy közvetetten az áruk vagy szolgáltatások leírásaihoz, illetve nem tartalmazhatja azokat, amelyek a jelen feltételek szerint tiltottak.

A magánélet védelme és azadatvédelem: Az Önre vonatkozó információkat az adatvédelmi irányelvünk (a továbbiakban: adatvédelmi irányelv) szerint dolgozzuk fel, amelynek másolata itt található meg: Adatvédelmi irányelv. A webhelyünk és/vagy a Tungsten Network portál használatával Ön hozzájárul az effajta feldolgozáshoz.

Más webhelyekre mutató hivatkozások: A webhelyen szereplő külső webhelyekre mutató hivatkozásokat kizárólag az Ön kényelme érdekében biztosítjuk. Ha ezeket a hivatkozásokat használja, elhagyja ezt a webhelyet. A Tungsten Network nem vizsgálta felül ezeket a harmadik féltől származó webhelyeket, és nem szabályozza ezeket, illetve nem vállal felelősséget ezen webhelyek bármelyikéért vagy azok tartalmáért. A Tungsten Network nem támogatja, illetve nem vállal semmiféle garanciát vagy tesz kijelentést más webhellyel, az ott található információkkal, szoftverekkel, más termékekkel vagy anyagokkal, sem azok használatából származó eredményekkel kapcsolatban. Ha úgy dönt, hogy felkeresi a webhelyhez kapcsolódó bármely külső webhelyet, akkor ezt teljes mértékben a saját felelősségére teszi.

Webhelyünkre mutató hivatkozások: Ön megjelentethet webhelyünkre mutató hivatkozást, feltéve, hogy ezt tisztességes és törvényes módon hajtja végre, és nem rontja hírnevünket vagy használja azt ki, de nem hozhat létre hivatkozást úgy, hogy az azt sugallja, hogy bármilyen módon kapcsolódik hozzánk, illetve hogy jóváhagytuk vagy támogatjuk azt, ha ez nem igaz.

Nem hozhat létre hivatkozást egyetlen olyan webhelyről sem, amely nem az Ön tulajdonában van.

Webhelyünket nem szabad más webhelyen keretezni, és nem hozhat létre olyan hivatkozást, amely nem a kezdőlapra, hanem a webhely más részeire mutat. Fenntartjuk a jogot, hogy a hivatkozásokra vonatkozó engedélyt értesítés nélkül visszavonjuk.

Közösségi média: Noha a Tungsten Network számos közösségi hálózaton hivatalos profilokkal rendelkezik, ez nem jelenti azt, hogy a Tungsten Network támogatja termékeiket vagy szolgáltatásaikat. Ha nem fér hozzá a közösségi hálózathoz, akkor azért a Tungsten Network nem felelős.

Fórumhasználat: Ha Ön vagy bármely más személy olyan funkciót használ, amely lehetővé teszi tartalom, információk vagy vélemények feltöltését a webhelyre (a továbbiakban: anyag), a Tungsten Network nem garantálja a vitafórumon bemutatott anyag megbízhatóságát, teljességét, pontosságát, időszerűségét vagy naprakész állapotát. Bármely anyag „a jelenlegi formában” kerül közzétételre, és nem képviseli a Tungsten Network hivatalos álláspontját és véleményét. Bármely anyag webhelyen történő elküldésével vagy feltöltésével Ön biztosítja az anyag szerzői jogát a Tungsten Network számára.

Ön teljes felelősséggel tartozik minden, a webhelyen közzétett vagy arra feltöltött anyagért. Az alábbiakban felsorolunk néhány, de nem minden, olyan megsértést, amelyek miatt a Tungsten Network törölhet anyagot. Ön beleegyezik abba, hogy a Tungsten Network oldalán való közzététel során nem teszi a következők egyikét sem: (a) bármely személy vagy szervezet zaklatása, fenyegetése, megszégyenítése vagy rágalmazása; (b) olyan információk, adatok, szövegek, fájlok, hivatkozások, szoftverek, csevegések, kommunikációk vagy egyéb anyagok továbbítása a Tungsten Networkön keresztül, amelyeket a Tungsten Network jogellenesnek, károsnak, fenyegetőnek, visszaélésnek, zaklatónak, rágalmazónak, vulgárisnak, obszcénnek, gyűlölködőnek, illetve faji, etnikai vagy egyéb szempontból kifogásolhatónak tart; (c) bármely vállalkozás vagy személy (mindegy, hogy élő vagy halott, híres vagy még nem ismert) megszemélyesítése; (d) a vitafórumon folytatott szokásos párbeszéd megzavarása, vagy más módon való eljárás, ami negatívan hathat más felhasználókra; (e) nem kért reklám, promóciós anyag vagy bármilyen más felhívás elküldése vagy továbbítása; és (f) bármely törvény megsértése szándékosan vagy nem szándékosan. A Tungsten Networknek joga van, de nem terheli a felelősség azért, hogy eltávolítson minden olyan anyagot, amelyet a Tungsten Network saját belátása szerint károsnak, sértőnek vagy törvényt sértőnek tekint. Ön kártalanít bennünket e rendelkezés megsértéséért.

Jogi nyilatkozat: A JELEN WEBHELYEN BIZTOSÍTOTT ANYAGOKAT ÉS SZOLGÁLTATÁSOKAT „ADOTT FORMÁBAN” BIZTOSÍTJUK, BÁRMIFÉLE GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE A PIACKÉPESSÉGET, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT VAGY A SZELLEMI TULAJDONJOG MEG NEM SÉRTÉSÉT IS. A Tungsten Network továbbá nem garantálja a webhelyen található anyagok és szolgáltatások pontosságát és teljességét. A Tungsten Network bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a webhely anyagait és szolgáltatásait, vagy az azok keretében ismertetett termékeket és árakat. A webhelyen található anyagok és szolgáltatások akár elavultak is lehetnek, és a Tungsten Network nem vállal kötelezettséget a webhelyen található anyagok és szolgáltatások frissítésére. A webhelyen közzétett információk olyan termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozhatnak, amelyek az Ön országában nem érhetők el. Forduljon a helyi Tungsten Network üzleti kapcsolattartóhoz az elérhető termékekre, programokra és szolgáltatásokra vonatkozó információkkal kapcsolatban.

A felelősség korlátozása: A TUNGSTEN NETWORK, ANNAK BESZÁLLÍTÓI VAGY A WEBHELYEN EMLÍTETT EGYÉB HARMADIK FELEK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALJÁK A FELELŐSSÉGET A WEBHELY, A WEBHELYHEZ KAPCSOLT WEBHELYEK VAGY AZ ILYEN WEBHELYEKEN ELÉRHETŐ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATBÓL, HASZNÁLATÁNAK KÉPTELENSÉGÉBŐL VAGY HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEIBŐL EREDŐ KÁROKÉRT (IDEÉRTVE – KORLÁTOZÁS NÉLKÜL – AZ ELVESZTETT NYERESÉGBŐL, AZ ADATVESZTÉSBŐL VAGY AZ ÜZLETI MEGSZAKÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT IS), LEGYEN ENNEK ALAPJA GARANCIA, SZERZŐDÉS, JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT IS) VAGY MÁS JOGELMÉLET, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY FIGYELMEZTETTEK-E ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL VAGY SEM. HA A WEBHELYEN SZEREPLŐ ANYAGOK, INFORMÁCIÓK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA A BERENDEZÉSEK SZERVIZELÉSÉNEK VAGY JAVÍTÁSÁNAK, ILLETVE AZ ADATOK KORREKCIÓJÁNAK SZÜKSÉGESSÉGÉHEZ VEZET, MINDEN ILYEN KÖLTSÉGET ÖNNEK KELL ÁLLNIA. A JELEN MEGÁLLAPODÁSBAN SEMMI SEM MENTESÍTI A TUNGSTEN NETWORK VÁLLALATOT A FELELŐSSÉG ALÓL, HA A HANYAGSÁGA VAGY MUNKAVÁLLALÓI, MEGBÍZOTTJAI VAGY ALKALMAZOTTJAI HANYAGSÁGA SZEMÉLYEK HALÁLÁHOZ VAGY SÉRÜLÉSÉHEZ VEZET, ILLETVE HA CSALÁRD HAMIS ÁLLÍTÁSOKAT TESZNEK, VALAMINT MINDEN EGYÉB KÖTELEZETTSÉG TEKINTETÉBEN, AMELYET JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDNEK KIZÁRNI. AMENNYIBEN A TUNGSTEN NETWORK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLY ÉRTELMÉBEN NEM TAGADHATJA MEG A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY KORLÁTOZHATJA KÖTELEZETTSÉGEIT, A GARANCIA HATÓKÖRE ÉS IDŐTARTAMA, VALAMINT A TUNGSTEN NETWORK FELELŐSSÉGÉNEK MÉRTÉKE AZ ILYEN ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MINIMUM.

Nincs megbízotti szerepkör: Ön és a Tungsten Network független vállalkozók, és ez a megállapodás nem kíván létrehozni megbízotti, partnerségi, közös vállalkozási, munkáltatói-munkavállalói, illetve franchise-adó és franchise-vevő kapcsolatot.

Elfogadhatóság a jogi eljárásokban: A jelen feltételek nyomtatott változata ugyanolyan mértékben és azonos feltételek mellett elfogadható a jelen feltételek alapján vagy azzal kapcsolatos bírósági vagy közigazgatási eljárásokban, mint az eredetileg nyomtatott formában létrehozott és tárolt üzleti dokumentumok és nyilvántartások.

Alkalmazandó jogszabályok: Ezt a webhelyet és a Tungsten Network portált a Tungsten Network az Egyesült Királyságban található székhelyéről kezeli. A Tungsten Network nem állítja, hogy a webhelyen található anyagok vagy szolgáltatások megfelelőek vagy elérhetőek az Egyesült Királyságon kívüli használatra. Ha úgy dönt, hogy felkeresi a webhelyet és/vagy a Tungsten Network portált az Egyesült Királyságon kívülről, akkor ezt saját kezdeményezésére teszi, és felelős az alkalmazandó helyi törvények betartásáért. Ezeket a feltételeket és az adatvédelmi irányelvet Anglia és Wales törvényei szabályozzák és azok szerint értelmezendőek, továbbá a webhely felkeresésével Ön ezennel Anglia és Wales bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Általános: A Tungsten Network bármikor felülvizsgálhatja ezeket a feltételeket a jelen bejegyzés frissítésével. Időről időre fel kell keresnie ezt az oldalt, hogy átnézze a mindenkori feltételeket, mivel ezek Önre nézve kötelezőek. A jelen feltételek egyes rendelkezéseit a webhely egyes oldalain kifejezetten megjelölt jogi nyilatkozatok vagy feltételek helyettesíthetik.