A modern rabszolgaságra vonatkozó törvénnyel kapcsolatos nyilatkozat

A modern rabszolgaság és az emberkereskedelem továbbra is tragikus valóság a modern társadalomban. Különböző formái vannak, ideértve a tényleges rabszolgaságot, a kényszerített szolgaságot, a kényszermunkát vagy a kötelező munkát, valamint az emberkereskedelmet, amelyek mindegyikében egy személy szabadságát megfosztják személyes vagy kereskedelmi haszon érdekében.

A Tungsten Corporation Plc fenntartás nélkül elítéli a modern rabszolgaságot és az emberkereskedelmet, bárhol a világon forduljon az elő, és elkötelezett amellett, hogy fejlessze gyakorlatainkat az ellene folytatott küzdelem érdekében.

A szervezet felépítése

A Tungsten Corporation Plc olyan technológiai megoldások globális szolgáltatója, amelyek lehetővé teszik a világ minden táján lévő vállalkozás számára, hogy digitalizálják vásárlásaikat fizető megoldásokra a Tungsten Network szabadalmaztatott platformjának használatával. Ez elősegíti a vállalkozások számára a kötelezettségek és a követelések folyamatának korszerűsítését, költség- és működési szempontból hatékonyabbá téve őket. Emellett a platform használata jelentősen hozzájárul a papíralapú dokumentumok és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

A Tungsten Corporation Plc a Tungsten vállalatcsoport anyavállalata.

A csoport több mint 300 alkalmazottat foglalkoztat világszerte, és a következő országokban működik: Egyesült Királyság, USA, Bulgária és Malajzia.

Vállalkozásunk

Működő vállalkozásaink és elsődleges funkciójuk a következőkből áll:

Ellátási láncunk túlnyomórészt mögöttes technológiai infrastruktúra szolgáltatókból állnak, amelyek jellemzően – a biztonság és az adatvédelem iránti igényünknek köszönhetően – területükön nemzetközileg elismert szolgáltatók.

Irányelvünk és az átvilágítási folyamat

A Tungsten Corporation Plc elkötelezte magát amellett, hogy ellátási láncában vagy üzleti tevékenységének bármely részén ne legyen jelen modern rabszolgaság.

A Tungsten Corporation Plc jól működő beszerzési, jogi és megfelelőségi osztályokkal rendelkezik, amelyek együttműködnek egymással és hatnak egymásra annak biztosítása érdekében, hogy a szállítókat az alapján válasszák ki, hogy képesek-e megfelelni követelményeinknek a törvény, a biztonság és az adatvédelem összes vonatkozó szempontjából, ideértve, de nem kizárólag, a rabszolgaság elleni és az emberkereskedelemről szóló törvény, valamint más vállalati és szociálpolitikai vonatkozó előírások betartását is.

További lépések

A „magas” kockázatú szállítók általi kiegészítő kötelezettségvállalások
Emellett a Tungsten Corporation Plc a következő pénzügyi évben rendszeres kockázatértékelést kezdeményez a különféle ellátási típusokról annak meghatározása érdekében, hogy hol áll fenn a legnagyobb kockázat a modern rabszolgaságra vagy az emberkereskedelemre. Például a telekommunikációs szoftverek vagy hardverek szállítása alacsony kockázatúnak tekinthető; és az alacsony értékű szolgáltatások nyújtása a kiszolgáltatott országokban magas kockázatnak minősül.

A magasabb kockázatúnak tekintettek esetén a megtett részletes lépéseket ismertető kiegészítő nyilatkozatokat követelhetnek meg.

Képzés
A bejelentőt védő meglévő irányelvén, valamint biztonságán, az ügyfelek bizalmas adatainak kezelésével és az adatvédelemmel kapcsolatos képzési programon túl a Tungsten Corporation Plc képzési programot indít az érintett alkalmazottak számára annak biztosítása érdekében, hogy a csoporton belül az emberek magas szinten tájékoztatva legyenek arról, hogy milyen kockázatokat jelent a modern rabszolgaság és az emberkereskedelem az ellátási láncainkra és a vállalkozásunkra nézve.

Fő teljesítménymutatók
Abban az esetben, ha a Tungsten Corporation Plc nagy kockázatú szállítókat azonosít, megfelelő figyelmet fordítunk arra, hogy mely fő teljesítménymutatók lehetnek relevánsak.

Ez a nyilatkozat a 2015. évi modern rabszolgaságról szóló törvény 54. szakaszának (1) bekezdése szerint készült, és a Tungsten Corporation Plc rabszolgaságról és emberkereskedelemről szóló nyilatkozatát képezi a 2019. április 30-án záruló pénzügyi évre vonatkozóan.

A Tungsten Corporation plc és annak leányvállalatai nevében.

David Williams

Pénzügyi vezető tisztségviselő és ideiglenes vezérigazgató

2019. július 22.