Általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos nyilatkozat

A Tungsten Network adatkezelőként és adatfeldolgozóként is rendkívül elkötelezett a magas szintű információbiztonság, adatvédelem és átláthatóság fenntartása iránt.

Rendkívül komolyan vesszük a saját adataink, illetve az alkalmazottaink, ügyfeleink, szállítóink és partnereink adatainak védelmével és biztonságával kapcsolatos kötelességeinket; továbbá a GDPR-nek való megfelelőség érdekében bevezetett módosítások egy állandó folyamat részei, ami mindig is központi szerepet töltött be a tevékenységeink között.

Már léteznek aktuális iparági bevált gyakorlatok, például az IS0 27001 és a Cyber Essentials tanúsítványok. A Tungsten Network teljes mértékben megfelel az alkalmazandó GDPR előírásoknak egészen azóta, amikor 2018. május 25-én hatályba léptek, és közben szorosan együttműködünk ügyfeleinkkel és szállítóinkkal a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó szerződéses kötelezettségek teljesítése érdekében.

A Tungsten Network egy robusztus ISO-alapú irányítási rendszert (ISMS) vezetett be, és a megfelelés biztosítása érdekében javítottuk belső ellenőrző eszközeinket és felügyeleti folyamatunkat, hogy megfeleljenek a GDPR követelményeinek az ISMS keretrendszerén belül, továbbá külső auditor ellenőrzi és vizsgálja felül ezeket az ellenőrző eszközöket és a felügyeleti folyamatot.

Emellett adatvédelmi kockázatértékeléseket végeztünk, frissítettük a vonatkozó irányelveket és eljárásokat, hogy azok összhangban legyenek a GDPR követelményeivel, és támogattuk a rendszeres kommunikációs és képzési programokat az összes alkalmazottunk számára világszerte.

A Tungsten Network kinevezett egy adatvédelmi tisztviselőt a jogszabályoknak való megfelelőség betartásának felügyeletére, tanácsadására és figyelemmel kísérésére, ugyanakkor a vállalkozás meghozza a szükséges döntéseket minden olyan új eljárás vagy eszköz bevezetésére, amelyet megfelelőnek tart a GDPR folyamat támogatása és a célok folyamatos teljesítésének biztosítása érdekében.

Elkészítettük a GDPR-kérdőív sablonját is, amely már elérhető a webhelyünkön és a portálon, és frissítettük adatvédelmi irányelveinket annak biztosítása érdekében, hogy az megfeleljen a GDPR-nek.